Om oss

Obligatoriske erklæringer i overensstemmelse med § 5 av tysk lov om telekommunikasjon (TMG)

Prüfungs- und Treuhand GmbH
Revisjonsfirma
Skatterådgivningsfirma

Insterburger Straße 16
60487 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (69) 2575 89 60
Faks: +49 (69) 2575 89 699

E-post: bueroprueftreu.de

 

Foretaksregister: Frankfurt am Main District Court
Tysk mva-nr.: DE 11 42 01 885

Prüfungs- und Treuhand GmbH er et aksjeselskap i henhold til tysk lov, registrert under HRB 7926 i foretaksregisteret i Frankfurt am Main District Court.

Reguleringsmyndigheter

Forening for offentlige revisorer (Wirtschaftsprüferkammer)
Rauchstraße 26
10787 Berlin

Register nr. 150 709 300

Den juridiske yrkesbetegnelsen revisjonsfirma er tildelt av Den tyske forbundsrepublikk (Delstaten Hesse).

Hesse forening for skatterådgivere
Lovfestet selskap
Gutleutstraße 175
60327 Frankfurt am Main

Medlemsnr.: 20526

Den juridiske yrkesbetegnelsen skatterådgivningsfirma er tildelt av Den tyske forbundsrepublikk (Delstaten Hesse).

Bilder

© Martina Taylor - Fotolia.com

© Kristan - Fotolia.com

© Matthias Buehner - Fotolia.com

© mojolo - Fotolia.com

© pure-life-pictures - Fotolia.com

© Silberkorn - shutterstock.com

© Stefan Lechthaler - lightrecorder.eu

Teknisk implementering

 

mp group GmbH
Kinzigheimer Weg 110
63450 Hanau

Telefon: +49 (6181) 569 070
Faks:     +49 (6181) 569 0720

E-post:   office@mp-group.net
Nettside:      www.mp-group.net

Administrerende direktører med mandat til å representere

Andreas Becker
Revisor, skatterådgiver

Josef Weyrich
Revisor, skatterådgiver

Gertrud Biller
Revisor, skatterådgiver

Den juridiske yrkesbetegnelsen revisor og skatterådgiver er tildelt fagfolk i Tyskland.

Reguleringer knyttet til profesjonell opptreden

Yrkesgruppen revisor er hovedsakelig underlagt følgende reguleringer knyttet til professional opptreden:

 • Tysk lov om offentlige revisorer (WPO)
 • Statutt for revisorer/statsautoriserte revisorer (BS WP/vBP)
 • Statutt for kvalitetskontroll
 • Forskrift om ansvarsforsikring mot profesjonelle feil og utelatelser for revisorer (WPB4v)

I forbindelse med vår plikt til å informere henviser vi til hjemmesiden til den tyske foreningen for offentlige revisorer, www.wpk.de.

Yrkesgruppen skatterådgivere er hovedsakelig underlagt følgende reguleringer knyttet til profesjonell opptreden: 

 • Tysk lov om skatterådgivning (StBerG)
 • Lovfestet forskrift om implementering av regler for skatterådgivere, skatteagenter og skatterådgivningsfirmaer (DVStB)
 • Statutt om rettigheter og plikter for gjennomføring av profesjonen til skattekonsulenter og skatteagenter (regler for profesjonell opptreden) (BOStB)
 • Forskrift om honorarene til skatterådgivere, skatteagenter og skatterådgivningsfirmaer (StBVV)
 • Tysk forskrift om spesialrådgivere (FBO)

I forbindelse med vår plikt til å informere henviser vi til hjemmesiden Hesses forening for skatterådgivere, www.stbk-hessen.de.

Obligatoriske erklæringer i overensstemmelse med § 1-3 i tysk forskrift om serviceleverandørers plikt til å gi informasjon (DL-InfoV)

Den profesjonelle ansvarsforsikringen er gitt av by forsikringsselskapet HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover.

Den geografiske dekningen av forsikringen dekker som minimum tjenester i medlemslandene i Den europeiske union og er tilstrekkelig for minimum kravene i følgende reguleringer: 

 • § 67 av tysk lov om skatterådgivning (StBerG), § 51 og påfølgende den lovfestede forskriften om implementering av reguleringer for skatterådgivere, skatteagenter og skatterådgivningsfirmaer (DVStB)
 • § 54 i loven om offentlige revisorer (WPO) i kombinasjon med forskrift om ansvarsforsikring mot profesjonsfeil om utelatelser av revisorer og statsautoriserte revisorer (WPBHV).

Erklæring i henhold til avsnitt 36, 37 i den tyske loven om løsning av forbrukertvister (VSBG)

 

Prüfungs- und Treuhand GmbH er hverken villig eller forpliktet til å delta i forhandlinger om tvisteløsning før et meklingsforsøk i henhold til avsnitt 2 i den tyske loven om løsning av forbrukertvister.