Ekspertråd for omstrukturering og bedriftens planlegging

Hvis et selskap er i økonomisk krise, er det behov for en presis analyse av årsakene til krisen og hurtig reaksjon nødvendig. Vi gir råd og ledsager deg fra diagnose av årsakene og fastsettelse av den mest fornuftige løsningen fram til konsistent implementering innenfor formålet med profesjonell omstrukturering.

Samtidig koordinerer vi ledelsesanalyse, integrert bedriftsplanlegging og juridiske vurderinger. Særlig kunder fra bilindustrien kan dra fordeler av vår flere tiår lange intensive industrikunnskap på dette området.

Vi gjennomfører:

  •  En vurdering av om det er grunnlag for konkurs
  • Konsultasjon og utvikling av omstruktureringskonsepter, inkludert koordinering med berørte parter, særlig bankerStøtte i alle omstruktureringsfaserUtarbeiding av omstruktureringsrapport i overensstemmelse med revisorens profesjonelle standarder
  • Råd om videreføringsprognosen
  • Regelmessig analyse av måloppnåelse i form av en sammenligning av mål/resultater
  • Kontinuerlig rapportering og moderering av investorer og eiere under og etter omstrukturering

Vi hjelper ofte bobestyrere i løpende selskaper og har stor erfaring med dette.