Fra analyse til strategi

Hvor står selskapet ditt? Hva ønsker du å oppnå? For oss, inkluderer intensiv dialog med deg og innsiktsfulle ledelsesråd. Så vi tar ikke bare selskapet ditt sine fakta og tall i betraktning, men også dine helt spesifikke mål. 

Våre tjenester inkluderer:

  • Analyse av svake punkt
  • Investeringsanalyse
  •  Omstrukturering
  • Bedriftsoppkjøp og -salg
  • Finansrådgivning
  • Bedriftsplanlegging
  • Vurderingsanalyse og råd

I selskapsgjennomganger følger vi vår egen tilnærmingsmåte basert på konvensjonelle faglige reguleringer, men som dessuten tar hensyn til aspekter som vi kan vurdere med vår kunnskap fra det årlige finansregnskapet og som går langt utover det å krysse av på en sjekkliste.